Lĩnh vực điện, điện tử và viễn thông

  • Cung cấp các thiết bị cho các phòng thực hành và nghiên cứu tại các trường đại học và cao đẳng trong các lĩnh vực kỹ thuật điện, kỹ thuật cơ khí,  điện tử viễn thông và CNTT.
  • Cung cấp và lắp đặt các hạng mục điện nhẹ như: hệ thống mạng dữ liệu, hệ thống mạng thoại và truyền dẫn, hệ thống camera giám sát, hệ thống âm thanh, hệ thống truyền thông và quảng cáo thông minh;
  • Cung cấp và lắp đặt các hệ thống thông gió và điều hòa không khí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *