Trong lĩnh vực điện, điện tử và viễn thông

Protective relays physically connected via analogue and digital inputs and outputs

Hệ thống thí nghiệm điện giả lập thời gian thực (Real Time Simulator)

   

  • Thiết bị điện tử, viễn thông phục vụ cho mục đích đào tạo và nghiên cứu
  • Thi công xây lắp các hạng mục điện nhẹ như: hệ thống mạng dữ liệu, hệ thống mạng thoại và truyền dẫn, hệ thống camera giám sát, hệ thống âm thanh, hệ thống truyền thông và quảng cáo thông minh;
  • Thi công xây lắp hệ thống điều hòa không khí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *