Lĩnh vực CNTT

Cung cấp thiết bị phần cứng CNTT, hệ thống camera giám sát tốc độ, hệ thống Access control, hệ thống hội nghị truyền hình, âm thanh hội thảo và hội trường,….
Hạ tầng mạng, Hạ tầng DC
Tích hợp hệ thống

Xem thêm

Lĩnh vực thí nghiệm đo lường, kiểm định

– Cung cấp thiết bị thí nghiệm, đo lường, kiểm định trong lĩnh vực công trình giao thông
– Cung cấp thiết bị thí nghiệm, đo lường, kiểm định trong lĩnh vực xây dựng và kiến trúc
– Cung cấp các thiết bị phòng thí nghiệm cho các trường đại học và cao đẳng trong các lĩnh vực hóa học, sinh học, môi trường, vật lý, …..

Xem thêm

Lĩnh vực điện, điện tử và viễn thông

– Cung cấp các thiết bị cho các phòng thực hành và nghiên cứu tại các trường đại học và cao đẳng trong các lĩnh vực kỹ thuật điện, kỹ thuật cơ khí, điện tử viễn thông và CNTT
– Cung cấp và lắp đặt các hạng mục điện nhẹ như: hệ thống mạng dữ liệu, hệ thống mạng thoại và truyền dẫn, hệ thống camera giám sát, hệ thống âm thanh, hệ thống truyền thông và quảng cáo thông minh;
– Cung cấp và lắp đặt các hệ thống thông gió và điều hòa không khí

Xem thêm