Danh sách các chứng chỉ tiêu biểu

                                     DANH SÁCH CÁC CHỨNG CHỈ TIÊU BIỂU

Hãng/ Tổ chức

cấp chứng chỉ

Một số chứng chỉ tiêu biểu

HP

HP Enterprise Storage Solutions

HP BladeSystem

HP Data Protector Software

HP Network Printing Solutions

HP Networked Systems Professional

HP Power On With HP for Sales and Tech Professionals

HP Implementing MSA Storage Solutions

HP: High Impact Color Technical

HP: HP Large Format Printing Sales and Technical

HP CSA HP-UX v 11

HP Openview operations technical training

Cisco CCIE – Cisco Certified Internetwork Expert (Written)

CCDP – Cisco Certified Design Professional

CCNP – Cisco Certified Network Professional

CQS – Cisco Qualified Specialist (IP Telephony Design)

CQS – Cisco Qualified Specialist (Wireless LAN Design)

CCSP – Cisco Certified Security Professional)

CCNA – Cisco Certified Network Associate

IBM IBM xSeries Technical IBM eServer

IBM System x Product Update & Technical Training

IBM Certified System Administrator WebSphere Application Server. Network Deployment V6.0

IBM System X & BladeCenter Nehalem Generation

IBM Certified Specialist Storage Networking Solutions Versions 2

IBM Managing and oqtimizing IBM Informic Dynamic Server Databases

Microsoft MCDBA – Microsoft Certified Database Administrator.

MCP – Microsoft Certified Professional

Microsoft Certified Solution Developer for Microsoft.NET

Microsoft Certified Technology Specialist, Office SharePoint Server 2007 : Configuration

Microsoft Certified. Master for SharePoint Server

Microsoft Certified IT Professional (MCITP)

Emerson Emerson All Product Training
Krone ADC Krone Master Installer
Oracle Oracle8i Certified Professional Database Administrator

Oracle 10g Technical Presales Champion

1Z0 – 046 Oracle Database 10g: Managing Oracle on Linux for DBAs

1Z0 – 045 Oracle 10g: New features for Oracle 8i OCPs

Coaching for Success

APC APC Sales Professional for Data Centers
Hettich Service Traning on Hettich Centrifuges
ADAM Servicing our range of Adam Balances
BDI Operation of Pile Driving Analyzer (PAX), PDA –W and CAPWAP
  Ultrasonic Testing (UT) – Level II
Chứng chỉ tư vấn, thiết kế và giám sát Giám sát thi công – Trung tâm Chính phủ điện tử

Lập dự toán đầu tư ứng dụng CNTT – Trung tâm Chính phủ điện tử.

Lập và quản lý dự án – Trung tâm Chính phủ điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *