Chứng chỉ tư vấn chuyên ngành

Hãng/ Tổ chức

cấp chứng chỉ

Chứng chỉ tư vấn chuyên ngành

Chứng chỉ tư vấn, thiết kế và giám sát

Giám sát thi công – Trung tâm Chính phủ điện tử

Lập dự toán đầu tư ứng dụng CNTT – Trung tâm Chính phủ điện tử.

Lập và quản lý dự án – Trung tâm Chính phủ điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *