Chứng chỉ tiêu biểu

Hãng/ Tổ chức

cấp chứng chỉ

Chứng chỉ đào tạo theo chương trình
CCIE – Cisco Certified Internetwork Expert (Written)

CCDP – Cisco Certified Design Professional

CCNP – Cisco Certified Network Professional

CQS – Cisco Qualified Specialist (IP Telephony Design)

CQS – Cisco Qualified Specialist (Wireless LAN Design)

CCSP – Cisco Certified Security Professional)

CCNA – Cisco Certified Network Associate

MCDBA – Microsoft Certified Database Administrator.

MCP – Microsoft Certified Professional

Microsoft Certified Solution Developer for Microsoft.NET

Microsoft Certified Technology Specialist, Office SharePoint Server : Configuration

Microsoft Certified. Master for SharePoint Server

Microsoft Certified IT Professional (MCITP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *