MITSUBISHI ELECTRIC

ATCOM là đại lý cung cấp các giải pháp trình chiếu và hệ thống màn hình tấm lớn ứng dụng cho mảng khách hàng khối doanh nghiệp, giáo dục, tài chính ngân hàng ….. của Hãng Mitsubishi.

HP

VeriFone

ACER

Microsoft

SMC

EMERSON

APC

AMP

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU