Microsoft

ATCOM là đại lý cung cấp các sản phẩm như hệ điều hành Windows, các bộ sản phẩm văn phòng office. Ngoài ra, ATCOM còn cung cấp các sản phẩm phần mềm như Cổng giao tiếp điện tử (Portal) dựa trên nền của tảng Microsoft SharePoint

HP

VeriFone

ACER

MITSUBISHI ELECTRIC

SMC

EMERSON

APC

AMP

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU