Là một trong những nhóm khách hàng rất quan trọng, đòi hỏi sự chuyên nghiệp, tin cậy và chính xác, các khách hàng khối Chính phủ, cơ quan Nhà Nước vẫn luôn tin tưởng ATCOM trong những dự án lớn của mình...
 • Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Bảo hiểm xã hội Tỉnh Bắc giang
 • Bảo Hiểm xã hội Tỉnh Thanh Hóa
 • Bảo Hiểm xã hội Tỉnh Quảng Bình
 • Bảo Hiểm xã hội Tỉnh Quảng Trị
 • Bảo Hiểm xã hội Tỉnh Thái Nguyên
 • Bảo Hiểm xã hội Tỉnh Nam Định
 • Bộ Công Thương
 • Bộ Xây Dựng
 • Viện Chiến lược Chính sách Công thương
 • Cục Thương mại Điện tử & Công nghệ Thông tin
 • Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam
 • Ban Biên Tập Truyền Hình Cáp - Đài TH Việt Nam
 • Cục Hậu cần An ninh II – Tổng cục An ninh II – Bộ Công An
 • Trung Tâm Kỹ Thuật – Cục Tần Số Vô Tuyến Điện.
 • Sở Thông tin Truyền thông - Tỉnh Phú Thọ
 • Trung tâm thông tin – Bảo hiểm Xã hội VN
 • Cục giao dịch đảm bảo – Bộ tư pháp

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU