Hỗ trợ Online


Để hỗ trợ khách hàng tìm hiểu sản phẩm, hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc trong quá trình sử dụng sản phẩm, chúng tôi đã xây dựng rất nhiều kênh giao tiếp nhằm đáp ứng tất cả các nhu cầu của khách hàng. Vui lòng liên hệ hotline của chúng tôi:


Tư vấn giải pháp
 • Các giải pháp tích hợp khác nhau: WAN/LAN/IP/DDN/Video/ISDN/DSLAM/Broadband/Voice...
 • Giải pháp dành cho quản lý hệ thống và an ninh mạng: Firewall/VPN/Antivirus/IPS/IDS/Traffic Management (QoS)
 • Giải pháp cho backup, dự phòng: ISDN Backup...
Triển khai dự án
 • Khảo sát và chuẩn bị tại chỗ.
 • Lắp đặt và nghiệm thu hệ thống.
 • Sửa lỗi và kiểm tra thiết bị tại chỗ.
 • Kiểm tra tổng thể và tối ưu hóa khá năng làm việc của hệ thống , thiết bị.
Chuyển giao:
 • Cung cấp các tài liệu kỹ thuật liên quan trực tiếp đến thiết bị, hệ thống sẽ đưộc triển khai
 • Xây dựng, cung cấp thủ tục làm việc liên quan, bao gồm thủ tục nghiệm thu, đo thử.
 • Tài liệu đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho nhân viên kỹ thuật phía khách hàng
 
Hỗ trợ kỹ thuật & bảo hành
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24x7x365.
 • Bảo hành thiết bị theo đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất
 
Thay thế thiết bị tạm thời
 • Cho phép thay thế thiết bị hư hỏng tại khách hàng trong khi chờ sửa chữa, bảo hành
 
Hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ
 • Gửi nhân viên đến hỗ trợ khách hàng tại chỗ khi có yêu cầu
 
Thay thế ngay thiết bị hư hỏng
 • Thiết bị hư hỏng sẽ được thay thế ngay khi sự cố xảy ra
 
Cho thuê thiết bị, hệ thống
 • Hình thức cho thuê và chuyển giao
 • Cho thuê và trả lại.


KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU