Hệ thống tổng đài điện thoại


Siemens và Panasonic là hai Hãng sản xuất hàng đầu trên thế giới về các giải pháp tổng đài nội bộ theo công nghệ truyền thống tương tự (Analogue) và công nghệ IP, phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ cho tới những doanh nghiệp lớn cũng như các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. Chi tiết các dòng sản phẩm và đặc tính kỹ thuật hai nhà sản xuất Siemens và Panasonic được mô tả chi tiết như sau: 
 



Tổng đài Siemens




Tổng đài Panasonic



KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU