Chúng tôi cung cấp các dịch vụ gì?

Các lĩnh vực chính mà chúng tôi cung cấp bao gồm: 

  • Lĩnh vực công nghệ thông tin
  • Lĩnh vực thiết bị thí nghiệm đo lường, kiểm định 
  • Lĩnh vực điện, điện tử và viễn thông
  • Cung cấp dịch vụ bảo hành bảo trì
  • Tư vấn thiết kế, dự toán, báo cáo đầu tư, tư vấn giám sát.
Các lĩnh vực chính mà chúng tôi cung cấp bao gồm: 
  • Lĩnh vực công nghệ thông tin
  • Lĩnh vực thiết bị thí nghiệm đo lường, kiểm định 
  • Lĩnh vực điện, điện tử và viễn thông
  • Cung cấp dịch vụ bảo hành bảo trì
  • Tư vấn thiết kế, dự toán, báo cáo đầu tư, tư vấn giám sát.

Nguồn nhân lực của chúng tôi có gì đặc biệt?

Các cán bộ công nghệ của công ty sở hữu hàng chục chứng chỉ quốc tế của các hãng cung cấp giải pháp và dịch vụ hàng đầu thế giới như: IBM, HP, Cisco, Microsoft, Acer, Cisco, SMC, Intel, Verifone, … CMH, Proceq, Adam, Tecnotest, Unit Test… Đặc biệt, công ty đang sở hữu chứng chỉ cao cấp nhất của Cisco trong lĩnh vực công nghệ mạng (CCIE – Cisco Certified Internetwork Experts) Các cán bộ công nghệ của công ty sở hữu hàng chục chứng chỉ quốc tế của các hãng cung cấp giải pháp và dịch vụ hàng đầu thế giới như: IBM, HP, Cisco, Microsoft, Acer, Cisco, SMC, Intel, Verifone, … CMH, Proceq, Adam, Tecnotest, Unit Test… Đặc biệt, công ty đang sở hữu chứng chỉ cao cấp nhất của Cisco trong lĩnh vực công nghệ mạng (CCIE – Cisco Certified Internetwork Experts)

Đối tác của chúng tôi là ai?

Đối tác của chúng tôi là các hãng nổi tiếng trên thế giới ở các lĩnh vực như : 
- Lĩnh vực công nghệ thông tin
- Lĩnh vực đo lường Đối tác của chúng tôi là các hãng nổi tiếng trên thế giới ở các lĩnh vực như : 
- Lĩnh vực công nghệ thông tin
- Lĩnh vực đo lường

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU